tirsdag 9. november 2010

Spår mangel på matvarer i Norge..

"Tradisjonelle råvareeksportører som Kina og India gjennomgår en rivende økonomisk utvikling. Befolkningens kjøpekraft vokser sterkt, hvilket øker landenes forbruk av varer som tidligere hovedsakelig er blitt eksportert. Det kan føre ikke bare til prisvekst, men også til direkte knapphet på noen varer, sier Leiro. Korn er den største internasjonale råvaren. Men også matolje, bær, sopp og grønnsaker er matvarer i faresonen, sier Leiro. For matvarebransjens del mener Leiro at Norge må ta grep for å bedre selvforsyningsgraden i landet. Til det trengs en mer besluttsom politikk. "

Les mer her:
http://e24.no/makro-og-politikk/article3896404.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar